ATENCIÓ COMUNITATS DE PROPIETARIS

 In Departament jurídic

Si vostè té un immoble en una comunitat de propietaris i el banc s’ha adjudicat un pis per impagament d’hipoteca, presti atenció. Si malgrat que el banc està pagant les noves quotes però existeix un saldo pendent de l’antic propietari cal saber a qui cal reclamar.
El propietari de cada pis o local ha de contribuir en les despeses comunitàries. Per tant, l’anterior propietari és el responsable de pagar les quotes girades durant el temps en el que va ser propietari del pis, mentre que el banc respon de les que es meriten des del que se’l va adjudicar.
No obstant, l’adquirent d’un pis o local respon amb l’immoble (no amb la resta dels seus béns), de les quantitats pendents de pagament a la comunitat, corresponents a l’any de transmissió i als quatre anteriors, en el cas de Catalunya.
Cal destacar que com que la comunitat de propietaris pot sol·licitar l’embargament de l’habitatge per cobrar les quotes pendents, el nou adquirent serà el primer interessat en abonar-les.
En conclusió, si les quotes impagades són anteriors a l’any de transmissió i als quatre últims, només es poden reclamar a l’antic propietari. En canvi, si corresponen a aquest període, han de ser reclamades tant a l’antic propietari com al banc.

Recent Posts

Leave a Comment

Contacta'ns

Ara mateix no estem disponibles. Però podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt