CRITERI DE L’IVA DE CAIXA. ASPECTES A TENIR EN COMPTE

 In Departament fiscal

Una de les últimes novetats legislatives pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i que entra en vigor a partir del 2014, és la possibilitat d’acollir-se al criteri de l’IVA de caixa. Això suposa, que en cas d’impagament o retard en el cobrament de les seves factures, no estarà obligat a anticipar l’IVA a Hisenda, essent possible ingressar-lo en la declaració corresponent en el moment en el que cobri efectivament les seves factures.

Ara bé, cal tenir en compte que encara que el seu client no s’aculli a aquest règim, aquest no es podrà deduir l’IVA fins que no paguin les factures, fet que pot comportar un cost financer pels seus clients i motiu pel qual deixin de contractar amb la seva empresa. Cal fer especial menció a que el cost financer que els suposa no és molt elevat, fet que s’ha de tenir en compte i transmetre al client en el cas de trobar-nos en aquest situació.

Per qualsevol dubte o aclariment poden posar-se en contacte amb nosaltres i li podem fer un càlcul del cost financer que suportarien els seus clients.

Recent Posts

Leave a Comment

Contacta'ns

Ara mateix no estem disponibles. Però podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt