DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI

 In Departament fiscal

Si entre el 2002 i el 2012 vostè o la seva empresa van ser propietaris d’algun vehicle, el més probable és que hagués suportat l’Impost sobre Ventes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (l’ anomenat “cèntim sanitari”). Aquest impost s’exigia en la majoria de comunitats autònomes al proveir gasoil o benzina (entre 1,2 i 4,8 cèntims d’euro per litre, segons la comunitat).

Doncs bé, tal i com segur que ha pogut llegir a la premsa, aquest impost ha estat declarat il·legal pel Tribunal de la Unió Europea. Així doncs, tan si actua com a empresari o ho fa com a particular, podrà presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per tal ed que li retornin l’import i els oportuns interessos. Tingui en compte que:

  • Haurà d’acompanyar al seu escrit una còpia de les factures rebudes (els tiquets no són vàlids a aquests efectes, en tant que no inclouen la informació sobre el cèntim sanitari satisfet). Si no disposa de factures, haurà de sol·licitar-les a la seva estació de servei, aportant els tiquets de proveïment efectuats.
  • El termini per sol·licitar la devolució prescriu als 4 anys. Per tant, presenti la seva sol·licitud quant abans (si ho fa ara, podrà sol·licitar la devolució de l’ impost satisfet des de l’abril de 2010).

Pel que fa a les declaracions anteriors, no es podrà sol·licitar una devolució d’ingressos indeguts. Malgrat tot, es preveu la possibilitat de presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial. És a dir, es tractar d’argumentar que, amb el cobrament d’un impost declarat il·legal, l’Estat ha incorregut en una responsabilitat patrimonial per mal funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa ha de reparar el dany. Important: es disposa fins el dia 27 de febrer de 2015 per reclamar per aquesta via, doncs farà un any des de que la sentència es va emetre.

Recent Posts

Leave a Comment

Contacta'ns

Ara mateix no estem disponibles. Però podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt