Tot tipus d’assessorament

gs-web-2
service-bg-02

DEPARTAMENT FISCAL

 • Tributació empresarial i personal
 • Confecció d’impostos trimestral i anuals
 • Procediments d’inspecció i reclamacions davant l’Administració Tributària
 • Actualització continuada per canvis en la normativa fiscal
 • Campanya de la Declaració de la Renda

GESTORIA ADMINISTRATIVA

 • Canvis de nom de vehicles
 • Matriculacions
 • Baixes temporals de vehicles
 • Tràmits davant les dependències de transports

ASSEGURANCES

 • Personals (vehicles, immobles, accidents, vida, salut, responsabilitat professional…)
 • Per a empreses (danys, responsabilitat civil, flotes de tot tipus de vehicles, financeres, de transport…)

DEPARTAMENT COMPTABLE

 • Confecció comptabilitat
 • Legalització de llibres comptables
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, memòria i informe de gestió
 • Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa

DEPARTAMENT JURÍDIC CIVIL

 • Arrendaments urbans: contractes, desnonaments.
 • Propietat Horitzontal: reclamació d’impagats, assistència a juntes, impugnació acords
 • Dret contractual: compraventa, usdefruit, donacions, hipoteques
 • Reclamació judicial i extrajudicial d’impagats.
 • Procediments matrimonials (nul·litat, separació i divorci). Fixació de relacions paternofilials.
 • Incapacitats, tuteles, curateles.
 • Herències: testaments, declaració d’hereus, acceptació i partició de l’herència.
 • Accions per rescabalament de danys i perjudicis.

DEPARTAMENT LABORAL

 • Gestió d’altes d’empreses davant dels organismes oficials.
 • Confecció de contractes de treball, nòmines, liquidacions…
 • Estudi sobre acomiadaments, sancions.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Gestió  integral a autònoms (altes, baixes…)
 • Tramitació de prestacions davant la Seguretat Social i defensa davant dels Jutjats del Social.

DEPARTAMENT JURÍDIC MERCANTIL

 • Assessorament amb i entre empreses i entitats bancàries.
 • Constitució i dissolució de societats.
 • Concurs de creditors.
 • Dret societari.

DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU

 • Expedients administratius. Defensa en expedients sancionadors.
 • Contractació administrativa.
 • Defensa davant dels Tribunals Contenciosos Administratius.
 • Defensa en inspeccions tributàries.
 • Accions per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 • Inscripció de marques, noms comercials i disseny industrial.
 • Inscripció i estudis previs sobre patents
 • Contractes d’obres (audiovisual, editorial i publicitaris).

DRET LABORAL

 • Contractació laboral, altes i baixes.
 • Conflictes de treball (expedients, sancions, acomiadaments…)
 • Prestacions de la Seguretat Social (p.e. jubilació)
 • Representació i defensa davant dels Jutjats i Tribunals del Social.

NACIONALITAT I ESTRANGERIA

 • Tramitacions en matèria de permisos de treball i residència
 • Tramitacions en matèria d’obtenció de la nacionalitat

DEPARTAMENT JURÍDIC PENAL

 • Defensa en judicis penals.
 • Defensa en judicis amb jurat.
 • Defensa en judicis de menors.
 • Assistència del detingut davant les dependències policials i Jutjat de Guàrdia.
 • Interposició de denúncies i querelles.
Contacta'ns

Ara mateix no estem disponibles. Però podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem el més aviat possible.

Not readable? Change text. captcha txt